Kolegoms

Siekiame užmegzti ryšius su praktikais, plėtoti profesinį bendradarbiavimą, dalintis akademine ir profesine patirtimi, ieškoti būdų bendromis jėgomis tirti ir spręsti vaikų kalbos raidos problemas.

 

Tėveliams

Atsakymai į dažniausiai tėveliams kylančius klausimus apie dvikalbystę: dviejų ar daugiau kalbų įsisavinimą, kalbų sąsają, vienos kalbos poveikį kitai ir pan.

Vaikams

IMG 7224 - Copy  Žaismingos
  kalbos terapijos
  priemonė FREPY.

 

Sveikiname centro darbuotoją  dr. Eglę Krivickaitę sėkmingai apgynusią disertaciją tema „Vaikų kalbos fonotaktikos raida“ ir įgijusią filologijos mokslų krypties daktarės laipsnį.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmės!

Daugiau informacijos

 

 

2016 balandžio mėn. centro drabuotoja  E. Krivickaitė dalyvavo trečiajame COST IS1406 "Vaikų sakytinės kalbos įgūdžų gerinimas Europoje: bendradarbiaujant orientuotis į intervenciją kalbos sutrikimą turintiems vaikams" narių susitikime Reikjevike Islandijoje. COST IS1406 veikloje dalyvavo mokslininkai iš 34 šalių. Pagrindinis veiklos tikslas - didinti intervencijos efektyvumą kalbos sutrikimą turintiems vaikams. Šio susitikimo metu skirtingų šalių tyrėjai (lingvistai, psichologai ir kt.) bei praktikai (logopedai, mokytojai, spec. pedagogai) dalinosi sukaupta patirtimi apie kalbos sutrikimo intervenciją savo šalyse; buvo analizuojamos Europos šalių nuostatos dėl kalbos sutrikimą turinčių vaikų; vertinami intervencijos požymiai sveikatos, ugdymo ir socialinės apsaugos politiniame diskurse.

2016 m. Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre pradedamas kurti Dvynių kalbos tekstynas. Vykdant LMT remiamą projektą Netipiškos kalbos raidos specifika: dvynių kalbos atvejis pirmą kartą Lietuvoje bus sukaupti sisteminiai ankstyvosios dvynių kalbos raidos duomenys ir atlikta kompleksinė automatizuota jų analizė.

Skaityti daugiau: Pradėtas kurti Dvynių kalbos tekstynas

Centro darbuotoja doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos susirinkime-seminare, kuris vyko 2016 m. vasario 12 dieną,  pristatė Vytauto Didžiojo universitete koordinuojamo projekto Sintaksinės sakytinės lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė (SLKY) (reg. nr. LIT-9-11., finansuotas LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą) rezultatus. Skaitykite pranešimo pateiktis.

Daugiau straipsnių...

  1. Apie doktorantės E. Krivickaitės sukurtą netikrų žodžių kartojimo testą
  2. VDU koordinuojamam projektui FREPY įteiktas garbingas apdovanojimas

Puslapis 1 iš 2