Projekto „Sintaksinės sakytinės lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė“ rezultatai

Centro darbuotoja doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos susirinkime-seminare, kuris vyko 2016 m. vasario 12 dieną,  pristatė Vytauto Didžiojo universitete koordinuojamo projekto Sintaksinės sakytinės lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė (SLKY) (reg. nr. LIT-9-11., finansuotas LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą) rezultatus. Skaitykite pranešimo pateiktis.