Pradėtas kurti Dvynių kalbos tekstynas

2016 m. Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre pradedamas kurti Dvynių kalbos tekstynas. Vykdant LMT remiamą projektą Netipiškos kalbos raidos specifika: dvynių kalbos atvejis pirmą kartą Lietuvoje bus sukaupti sisteminiai ankstyvosios dvynių kalbos raidos duomenys ir atlikta kompleksinė automatizuota jų analizė.

Duomenims kaupti, apdoroti ir analizuoti bus pasitelkta kompleksinė mokslinio tyrimo metodika, integruojanti ilgalaikio natūraliojo stebėjimo, tekstynų lingvistikos ir statistinės analizės metodus.

Projekto tikslas – nustatyti esmines ankstyvosios dvynių kalbos raidos ypatybes atsižvelgiant į gramatinės (ypač – morfologinės) lietuvių kalbos sistemos ir ankstyvojo žodyno specifiką