Mokslininkų susitikimas skirtas kalbos sutrikimą turintiems vaikams

2016 balandžio mėn. centro drabuotoja  E. Krivickaitė dalyvavo trečiajame COST IS1406 "Vaikų sakytinės kalbos įgūdžų gerinimas Europoje: bendradarbiaujant orientuotis į intervenciją kalbos sutrikimą turintiems vaikams" narių susitikime Reikjevike Islandijoje. COST IS1406 veikloje dalyvavo mokslininkai iš 34 šalių. Pagrindinis veiklos tikslas - didinti intervencijos efektyvumą kalbos sutrikimą turintiems vaikams. Šio susitikimo metu skirtingų šalių tyrėjai (lingvistai, psichologai ir kt.) bei praktikai (logopedai, mokytojai, spec. pedagogai) dalinosi sukaupta patirtimi apie kalbos sutrikimo intervenciją savo šalyse; buvo analizuojamos Europos šalių nuostatos dėl kalbos sutrikimą turinčių vaikų; vertinami intervencijos požymiai sveikatos, ugdymo ir socialinės apsaugos politiniame diskurse.