Sėkmingai apginta daktaro disertacija

Sveikiname centro darbuotoją  dr. Eglę Krivickaitę sėkmingai apgynusią disertaciją tema „Vaikų kalbos fonotaktikos raida“ ir įgijusią filologijos mokslų krypties daktarės laipsnį.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmės!

Daugiau informacijos