1. Europos Komisijos remiami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai

 

1.1 Koordinuoti projektai:

FREPY – Friendly Resources for Playful Therapy, reg. nr. 503551-LLP-1-2009-1-Lt-Comenius-CMP. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2009–2011 m. Projekto interneto svetainė, sukurti kalbiniai žaidimai lietuvių kalba.

 

 

1.2 Partneriniai projektai:

COST IS0804 – Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. Europos Komisijos remtas tarptautinis mokslinių tyrimų projektas. Koordinavo Izraelio Bar-Ilan universitetas. Vadovė dr. Sh. Armon-Lotem. Vykdytas 2008–2012 m.  Apie projektą.

 

Pre-and Protomorphology in Language Acquisition – koordinavo Austrijos mokslų akademija. Vadovas prof. W. U. Dressler. Apie projektą.

 

 

COST A33 – Cross-linguistically robust stages of children's linguistic performance. Koordinavo Berlyno bendrosios kalbotyros centras (ZAS). Vadovas dr. U. Sauerland. Vykdytas 2006–2010 m. Apie projektą.

 

CLAD – Crosslinguistic Language Diagnosis. Reg. No. 135295-LLP-1-2007-1-UK-KA1-KA1SCR. Koordinavo Londono universiteto koledžas (London University College). Vadovė prof. H. J. K. Vas der Lely. Vykdytas 2007–2009 m. Apie projektą.

 

MOLAN – Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners. Koordinavo Berlyno laisvasis universitetas (Freie Universität Berlin). Vadovas W. Mackiewicz. Apie projektą.

 

Be multilingual!Raising motivation of foreign language learners by implementing modern ways of learning in the tourist sector. Koordinavo Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Vadovė K. Doerr. Apie projektą.

 

Hook up!CE Language Learning Gateway. Koordinavo Campus Europea. Vadovė M. Gonzalez. Apie projektą.

 

 

2. Lietuvos institucijų remiami mokslinių tyrimų projektai

 2.1 Koordinuoti projektai:

Sintaksinės sakytinės lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė (reg. nr. LIT-9-11) LIT-15093). Finansuojama LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė. Vykdytas 2015 m. kovo-gruodžio mėn. Apie projektą.

Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo tekstyno formavimas, reg. nr. LIT-6-13. Finansuojama LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė dr. Ingrida Balčiūnienė. Vykdytas 2012–2013 m. Apie projektą.

Vaikų, gyvenančių anglakalbėje aplinkoje, kalbos raida. Finansuota VDU. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 20122013 m.

Lietuvių vaikų, gyvenančių ne Lietuvoje, kalba: nuostatos, įtakos, tendencijos. Finansuota VDU. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2011–2012 m.

Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir tendencijos, reg. nr. Lit 1-18. Finansuota LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2009–2011 m.

Leksinės ir gramatinės sakytinės Lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė, reg. nr. T-09334. Finansuota Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2009 m.

COST IS0804 – Daugiakalbės visuomenės kalbos sutrikimai: lingvistinių tyrimų gairės. Finansuota TPA. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2008 m.

COST A33 – Vaikų kalbinė raida ir kalbos sutrikimų diagnozė: tipologiniai kalbų tyrimai ir praktinis taikymas. Finansuota TPA. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2006–2010 m.

Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas. Finansuota Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2007–2008 m. Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas.

Šnekamosios lietuvių kalbos tekstynas: skaitmeninimas ir gramatinis anotavimas. Finansuota Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. Vykdytas 2006 m.

 

2.2 Partneriniai projektai

Lietuvos miestai ir miesteliai. Lietuvos kalbinis žemėlapis. Koordinavo Vilniaus universitetas. Finansuota LMT. Vadovė doc. dr. M. Ramonienė. Vykdyta 2010–2013 m.

Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose. Koordinavo Vilniaus universitetas. Vadovė doc. dr. M. Ramonienė. Finansuota VMSF. 2007–2009 m.