Ieškoti


 

  1. Dabašinskienė I., Balčiūnienė I., Krivickaitė E., 2011, Ar ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis lemia požiūrį į gimtąją kalbą? Kalbų studijos, 2011 (19). Kaunas: KTU leidykla. ISSN 1648-2824. 143–148. Prieiga internetu.

  2. Dabašinskienė I., Garuckaitė R., 2009, Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas – neatsakyti klausimai. Kalbos kultūra 82, 294–307. Prieiga internetu.
Kategorija: Straipsniai