Ieškoti


  1. Kazakovskaya V. V., Balčiūnienė I., 2012, Lithuanian and Russian child-directed speech: why do we ask young children so many questions? Estonian Papers in Applied Linguistics, 8. Tallinn: Tallinn University Press. 69–89. Prieiga internetu.

  2. Balčiūnienė I., Miklovytė I., 2011, Lietuvių vaikų ir suaugusiųjų kalbos vidutinis pasakymo ilgis. Res Humanitariae, 2011 2 (10). Klaipėda: KU leidykla. 302–313. Prieiga internetu.

  3. Dabašinskienė I., 2010, The Comprehension of derivational morphemes in early childhood : an experimental study for Lithuanian. Eesti rakenduslingvistika uhingu aastaraamat t. 6., 43–50. Prieiga internetu.

  4. Kamandulytė L., 2010, Būdvardžių dažnumas ir leksinė įvairovė ankstyvojoje vaikystėje. Žmogus kalbos erdvėje 6, 706–715.

  5. Kamandulytė L., Krivickaitė E., 2010, Kiekį žyminčių žodžių vartojimas ankstyvojoje vaikystėje. Psichologiniai tyrimai: menas ar amatas? VII-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 147155.

  6. Kamandulytė L., 2010, Būdvardžių dažnumas ir leksinė įvairovė ankstyvojoje vaikystėje. Žmogus kalbos erdvėje 6, 706–715.

  7. Kamandulytė-Merfeldienė L., 2010, Spalvą žyminčių būdvardžių vartojimas ankstyvojoje vaikystėje. Respectus Philologicus 18(23). Prieiga internetu.

  8. Savickienė I., 2001, Linksniavimo paradigmų formavimasis vaiko kalboje. Lituanistica Nr. 3, 58–68. Prieiga internetu.

Kategorija: Straipsniai