Ieškoti


  1. Balčiūnienė I., 2012, Lithuanian narrative language at preschool age. Estonian Papers in Applied Linguistics, 8. Tallinn: Tallinn University Press. 21–36. Prieiga internetu.

  2. Balčiūnienė I., Ančlauskaitė J., 2011, Nurodymų raiška priešmokyklinio amžiaus vaikų kalboje. Filologija, 2011 (16). Šiauliai: ŠU leidykla. ISSN 1392-56IX. 5–18. Prieiga internetu prie pagal šią medžiagą parengtų skaidrių.

  3. Balčiūnienė I., 2011, Narrative skills among Lithuanian preschoolers. Онтолингвистика – наука XXI века. Caнкт-Петербург: Златоуст. ISBN 978-5-86547-641-2. 279–282.

  4. Balčiūnienė I., Miklovytė I., 2010, Priešmokyklinio amžiaus vaikų pokalbiai: ar mergaitės ir berniukai kalba skirtingo ilgio sakiniais? Psichologiniai tyrimai: menas ar amatas? Vilnius: VU leidykla. ISBN 987-9955-880-69-1. 123–129. Prieiga internetu prie pagal šią medžiagą parengtų skaidrių.

Kategorija: Straipsniai