Ieškoti


  1. Kamandulytė-Merfeldienė L., 2012, Morphosyntactic Features of Lithuanian Adjective Acquisition. Journal of Baltic Studies 43(2), 239–251. Prieiga internetu.

  2. Dabašinskienė I., 2012, Gender differences in language acquisition : a case study of Lithuanian diminutives. Journal of Baltic studies vol. 43, no. 2., 177–196. Prieiga internetu

  3. Balčiūnienė I., 2010, Pirmosios kalbos įsisavinimas: gimtosios tarmės ir bendrinės kalbos konfliktas. Darbai ir dienos 2010 (54). Kaunas: VDU leidykla.  239–250.

  4. Kamandulytė-Merfeldienė L., Dressler W. U., Fürst B., Sauerland U., Hubert A., 2010, On the Acquisition of Adjective Gradation in Lithuanian and German. Darbai ir dienos 54, 267–275. Prieiga internetu.

  5. Balčiūnienė I., 2007, Gimtosios kalbos įsisavinimas. Kalbos kultūra, 2007. 153–158.

  6. Kamandulytė L., 2006, Morfonotaktikos įsisavinimas. Žmogus ir žodis 8(1), 8489.

  7. Kamandulytė L., 2006, The Acquisition of Morphonotactics in Lithuanian. Wiener Linguistische Gazette 73, 88–96.

  8. Balčiūnienė I., 2005, Parodomųjų įvardžių įsisavinimas. Lituanistica, 2005 (4). Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 45–54. Prieiga internetu.

  9. Balčiūnienė I., 2005, Asmeninių įvardžių reikšmės ir funkcijų įsisavinimas. Kalbotyra LIV 54 (1). Vilnius: VU leidykla. 41–50. Prieiga internetu.

  10. Voeikova M., Savickienė I., 2001, The Acquisition of the first case oppositions by a Lithuanian and a Russian child, Wiener Linguistische Gazette Nr. 67/69, 165–188. Prieiga internetu.

Kategorija: Straipsniai