Ieškoti


  1. Balčiūnienė I., 2010, Kreipinių forma ir funkcijos šnekamojoje lietuvių kalboje. Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys 2010 (6). Kaunas: VU leidykla. 375–381.

  2. Balčiūnienė I., Simonavičienė L., 2009, Kiekybinis klausiamųjų šnekamosios lietuvių kalbos pasakymų tyrimas. Lietuvių kalba, 2009 (3). Prieiga internetu.

  3. Dabašinskienė I., 2009, Šnekamosios lietuvių kalbos morfologinės ypatybės. Acta linguistica Lithuanica t. 60, 1–15. Prieiga internetu.

  4. Dabašinskienė I., Kamandulytė L., 2009, Corpora of spoken Lithuanian. Estonian Papers in Applied Linguistics 5, 67–79. Prieiga internetu.

  5. Dabašinskienė I., 2008, Trumpinimas ir dažnumo poveikis šnekamojoje kalboje. Darbai ir dienos t. 50, 109–117. Prieiga internetu.

  6. Kamandulytė L., Savickienė I., 2008, The Corpus of Spoken Lithuanian: Methodology and Development. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies: Proceedings, 127 – 135.

  7. Kamandulytė L., Tuškevičiūtė M., 2008, Būdvardžio vartojimo skirtumai sakytinės kalbos registruose. Darbai ir dienos 50, 91–109. Prieiga internetu.

  8. Savickienė I., 2006, Komunikacinė pragmatika ir kalbėjimo situacijos tikslas: deminutyvų vartojimo atvejis. Kalbos kultūra 79, 256–263. Prieiga internetu.

  9. Savickienė I., 2000, Linksniai šnekamojoje kalboje. Darbai ir dienos t. 24, 89–98. Prieiga internetu.

Kategorija: Straipsniai